Info

ZIP – Nuorisotakuumallit ja urapolut

ZIP-hankkeella pyritään vastaamaan kasvavan nuorisotyöttömyyden asettamaan haasteeseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää nuorisotyöttömyyttä Helsingissä ja parantaa alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa Helsingin kaupungin työllistämistoiminnan tuloksellisuutta ja tulosten kestävyyttä etenkin pitkällä aikajänteellä.

Hankkeen tavoitteet noudattavat nuorisotakuun päämääriä. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa luodaan Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä toimintamalleja ja rakenteita Kulttuuriareena Gloriassa toteutettavan nuorten työllistämistoiminnan ympärille. Toimintamalleista tehdään monistettavia ja jatkohyödynnettäviä erilaisiin työssäoppimisen toimintaympäristöihin ammatillista koulutusta varten.

Kehittämistyö perustuu M-kanava-hankkeen aikana tehtyyn selvitystyöhön Glorian työllistämistoiminnasta. Erityisfokus on kulttuuri- ja media-aloissa, joilla on suuri kasvupotentiaali ja jotka ovat hyvä esimerkki sirpaloituneista työsuhteista, itsensä työllistämisen vaatimuksista ja jatkuvasti muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Kulttuuriareena Gloriaan työllistetyt nuoret sekä muut Glorian koulutus- ja tapahtumatoiminnassa mukana olevat nuoret. Hankkeen aikana työllistetyt nuoret ovat Gloriassa pääsääntöisesti ensin 4 kuukautta työkokeilussa ja sen jälkeen 6–8 kuukautta palkkatukijaksolla. Näin liian lyhyeksi koettua työharjoittelujaksoa saadaan pidennettyä lähes vuoden mittaiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan ja tutkitaan erilaisia nonformaaleja, oikeiden tuotantotilanteiden kaltaisia oppimisympäristöjä, sekä niissä käytettävää työssäoppimisen pedagogiikkaa. Tutkimusmateriaalia kerätään Glorian ja yhteistyöverkoston toiminnoista sekä Suomessa aiemmin toteutettujen media-alan opetus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden raporteista. Tavoitteena on tuottaa tietoa parhaista toimintatavoista (best practice), joilla työssäoppimisen toimintamalleista voidaan tehdä luotettavammin monistettavia ja jatkohyödynnettäviä. Samoin hankkeessa kerätään tietoa työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksesta. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää mm. Metropolian opetussisältöjen suunnittelussa.

ZIP-hankkeen suojelija on Helsingin työllisyydestä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Nicklas Nyman
P. +358 40 159 2571

Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Nuorisotakuumallit ja urapolut