ZIP-hankkeen asiantuntijatapaaminen 22.11.2017 / Muistio

ZIP -hankkeen asiantuntijatapaaminen / Muistio

keskiviikkona 22.11.2017 klo 10.00 – 12.00 

Paikka: Stadin ammattiopisto / Mediastadi, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki

Paikalla:

Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Jarkko Tuominen, Jyrki Sinisalo, Hanna-Mari Näräkkä, Hanne Kontulainen, Jaana Vestergren, Arja Seppälä, Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Työjärjestyksen ja asialistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen muistio

Riina kertoi että jatkossa Nupassa nuorten työllistämisen kanssa tekemisissä olevat henkilöt tulevat tapaamaan säännöllisesti

4. Hankkeen tilannekatsaus (NN)

Projektin indikaattorit (NN): jää tavoitteesta n. 10% siksi että palkkatukikauden pidennys hidasti vaihtuvuutta

Budjettikatsaus (NN): Koulutukseen on rahaa vielä, sovitaan koulutuksia loppuvuoteen niin paljon kuin mahdollista

Hankkeen päätös (NN): Loppuraportti joulukuussa luettavaksi kaikille asryn jäsenille

5. Ajankohtaista

Tiellä työhön 2017 -seminaari (NN): Neljäs seminaari, sai hyvää palautetta ja toivotaan että seminaarikäytäntö jatkuu. Metropolian tehtävä on keskustelun avaaminen ja ylläpitäminen

Jaana: koulutussopimus tulee vasta joulukuun aikana, uusi ajattelutapa tulisi olla käytössä tammikuussa. Positiviisella mielelellä odotetaan.

Loppujulkaisu (RL & NN): Hankkeen loppujulkaisu viimeistelyä vailla, lyhyitä ajankohtaisia pohdintoja nuorten ja kulttuurialojen työelämän tulevaisuuteen liittyen

Seuraavat hankkeet (RL & NN): Katiska-hakemus vetämässä, tekeillä myös toinen jatkohanke

Ohjaamo-hankkeille jatkoa neljä vuotta TEMiltä. Mutta monialaisuus tulee muuttumaan koska työntekijät rekrytoidaan eri tavalla. 

Opinnollistamisen haasteena opiskelijastatus ja opintosuoritusten ja näyttöjen suorittaminen palkkatuen aikana. Nostettiin esiin digitaaliset osaamismerkit, voisiko niitä kehittää Gloriaan? (Open Badge Factory)

Keskusteltiin siitä, kuinka hanke tuonut yhteen ihmisiä eri organisaatioista, mutta verkoston jatko haastavaa kun ihmisillä vaihtuu tehtävät ja organisaatiot, miten ylläpitää tietoa ja jatkaa toimintaa niin ettei kaikki palaa alkutekijöihin. Sovittiin uusi tapaaminen tammikuulle 2018 hankkeen päättymisestä huolimatta.

Hankkeen aikaansaannos on se, että Glorian toiminta on helpompaa dokumentoida ja perustella niin että Gloria oikeuttaa miksi oppilaitosyhteistyötä ja työllistämistä toteuttava taho tarvitsee jatkoresursseja ja tilaa osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.

6. Muut esille tulevat asiat

Metropolian Tuuli ja esitystekniset rakenteet 2 -seminaari tulossa keväällä 7.3., striimataan tiettyihin paikkoihin.

Sovittiin tapaaminen tammikuulle 2018

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02

Tiellä työhön 2017 -seminaari 20.11.2017

Luovan osaamisen tunnistaminen

20.11.2017 klo 12-16
Kulttuuriareena Gloria
Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki

 

Sarjassaan kolmas Tiellä työhön -seminaari rakentuu luovien ja kulttuurialojen osaamisen tunnistamisen ja työssäoppimisen ympärille – kuinka aiemmin hankittu osaaminen voidaan parhaiten tunnistaa, mikä hyväksytään osaamiseksi ja kuka oikeastaan vastaa itse oppimisprosessista jatkossa kun ammatillinen koulutustoiminta siirretään yhä enemmän yrityksien harteille?

Tervetuloa mukaan seminaariin kuulemaan ja keskustelemaan muutoksista joiden kanssa ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus lähitulevaisuudessa painivat.

Seminaari on samalla myös Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoiman ZIP – nuorisotakuumallit ja urapolut -hankkeen päätösseminaari.


Seminaari on maksuton, mutta pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon. Ilmoittautuminen suljetaan 17.11.2017. Mahdolliset allergiat ja erikoisruokavaliot pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumiskaavakkeessa.

Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä.

 

12:30-13:00 Lounas ja kahvit

13:00-13:15 Seminaarin avaus

 • Nicklas Nyman ja Raisa Laukkanen / ZIP – nuorisotakuumallit ja urapolut -hanke, Metropolia AMK

13:15 Osaamisvaatimukset digitalisaation myllerryksessä

 • Lilja Tamminen, digitalisaatiotutkija, työllisyyspolitiikan konsultti

13:45 Osaamiselle tunnustusta – Eurostudent VI -tutkimuksen tuloksia

 • Mirka Mäkinen-Streng, KT koulutussuunnittelija / Turun yliopisto

14:15 Suomi pärjää vain osaamisella

 • Kalle Nieminen, asiantuntija / Sitra, Ratkaisu 100

14.45 Paneelikeskustelu: Koulutussopimus ja oppimisen siirtyminen työpaikoille

 • Jaana Vestergren, koulutuspäällikkö / Stadin ammattiopiston MediaStadi, Anu Moisio, yliopettaja / Haaga-Helia, Lilja Tamminen
 • keskustelun moderoi Nicklas Nyman / Metropolia

15:30 ZIP-hankkeen loppusanat ja yhteenveto

 • Nicklas Nyman ja Raisa Laukkanen / ZIP – nuorisotakuumallit ja urapolut -hanke, Metropolia AMK

Epävirallinenkin oppiminen tarvitsee ohjausta

Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan opinnollistaminen on ajankohtainen aihe, jo siitäkin syystä että Euroopan Unionin tukeman AVA-hankkeen (Action Plan for Validation) vuonna 2016 julkaiseman toimenpideohjelman suosituksen mukaan  ”kaikissa EU-maissa tulisi vuoteen 2018 mennessä olla käytössä validointimenettelyt, jotka mahdollistaisivat kansalaisten arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Tunnustaminen voi johtaa joko kokonaisen tutkinnon tai osatutkinnon saavuttamiseen.”

Haasteena on siis muualla kuin koulutusorganisaatiossa tapahtuneen oppimisen palauttaminen tutkintojen sisältöä vastaavaan muotoon, jotta parhaimmillaan vuosia kestänyt sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä ja omatoimisuutta kehittänyt harrastus vaikuttaisi yksilön kouluttautumiseen muutoinkin kuin mielenkiintoa, elämäntilannetta (ja näin ollen uranvalintaa?) ohjaavana tekijänä.

Epävirallinen oppiminen on suora käännös käsitteestä non-formaali oppiminen, ja arkioppiminen tunnetaan myös nimellä informaali oppiminen. Epäviralliseen eli non-formaaliin oppimiseen lasketaan jossain strukturoidussa kontekstissa, kuten kansalaisopistossa tai seminaareissa tapahtuva oppiminen. Haastellisempaa on opinnollistaa informaali arkioppiminen, jota tapahtuu jatkuvasti ja vahingossa, silloinkin kun yksilöä vähiten kiinnostaa oppia yhtään mitään. Mutta kas, juuri silloin, kun hän on erittäin motivoitunut tekemään ja kokemaan vaikka mitä.

KYTKE – Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa -hanke (ESR 2015-2017) on tehnyt työtä Jyväskylän alueella oppilaitosten ja järjestökentän kohtaamisen edistämiseksi, ja vapaaehtoistyössä kertyneen osaamisen tärkeyden esiin tuomiseksi. Hankkeen Kytkentöjä työelämään -loppujulkaisussa  projektityöntekijä Anu Pelkonen toteaa hankkeen lähtötilanteesta, että usein työnhakijat jättävät cv:ssään tai työhakemuksessan jopa mainitsematta pitkäaikaisen toimintansa vapaaehtoistyössä tai järjestökentällä, tai opiskelijat pahimmassa tapauksessa lopettavat vapaaehtoistoiminnan opintojen ajaksi, koska eivät näe niiden yhteyttä. Tästä tilanteesta pois pääsemiseen julkaisussa esitellään useita, hankkeessa kokeiltuja ja hyväksi havaittuja uusia menetelmiä.

Samassa julkaisussa osaamisen tunnustamista pohtii myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kehittämispäällikkö Tiina Sivonen. Sivonen esittelee kaksi uutta, jo kokeilevassa käytössä olevaa osaamisen tunnistamisen menetelmää, digitaaliset osaamismerkit ja osaamistodistuksen. Digitaalisia osaamismerkkejä voi ansaita esimerkiksi partiotoiminnasta. Sitran ja partiolaisten osaamisen yhdistelmä onkin tuottanut järjestöille suunnatun, uunituoreen, elokuussa 2017 julkaistun Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta -oppaan.

Sivonen ja Pelkonen tuovat esiin tärkeän huomion, joka liittyy myös ammattitutkintouudistukseen, jonka myötä oppimista siirretään yhä enemmän koulun ulkopuolelle. Epävirallinenkin oppiminen tarvitsee ohjausta. Sivonen toteaa, että ”jos yhdistyksen tavoite ei ole kasvatuksellinen tai oppimista tukeva, ei toiminnassa ole välttämättä luotuna vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa käytäisiin läpi vapaaehtoisen oppimisen tavoitteita tai tuettaisiin hänen omaa osaamisen arviointia. Pahimmassa tapauksessa kertynyt osaaminen saattaa jäädä huomaamatta kokonaan.” Sivonen painottaa, että harrastajien oppimista tuetaan jo sillä, että yhdistyksen perustoiminnot ja ihmisten väliset suhteet ovat kunnossa.

Opinnollistamismahdollisuuksista tiedottamisen tärkein kohderyhmä onkin siis harrastus- ja järjestötoimintaa ylläpitävät henkilöt. Heidän kauttaan tieto valuu harrastajille,  ja he voivat  kiinnittää huomiota siihen, kuinka oma järjestö tukee sen toteuttamisessa.

 

Glorian nuorten näytön paikka: KUPLA 2017

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Gloria laitettiin rokkaamaan kun henkilökunnan oma tapahtuma KUPLA 2017 täytti talon. Toki Gloriassa on jatkuvasti esillä siellä työskentelevien nuorten itse järjestämiä tapahtumia, kuten Läsnäolo POP ja Siipifest, mutta tällä kertaa tavoitteena oli eräänlaisen näyttöpäiväperinteen aloittaminen. Glorian puolelta tarjottiin käteisbudjetti reunaehtoineen, tilat sekä henkilökunta, ja sisällön suhteen vapaat kädet. Yhteistuumin tuotantoon mukaan lähtenyt tiimi päätti järjestää perinteisen bändi-illan, jossa genreen katsomatta lavalle nousevat henkilökunnan omissa riveissä piileskelevät musiikkimaailman lahjakkuudet, joiden lisäksi valittiin yksi jo urallaan mainetta niittänyt pääesiintyjä. Boneyardin ja Welibrosin menoa jatkoi tällä kertaa Tiisu.

Keskeinä tavoitteena oli antaa nuorille mahdollisuus hyödyntää Glorian tarjoamia puitteita heidän omien intressiensä mukaisesti ja kokeilla jotain sellaista, jota normaalissa arjessa eli vaihtuvissa tapahtumissa ei kenties pääse tekemään. Tehtäville ei asetettu mitään tiimikohtaisia rajoituksia, eli ääniteknikko löysi itsensä tuottajan paikalta, mediateknikko lavalta ja vahtimestari äänitekniikan parista. Tapahtumassa haluttiin erityisesti kokeilla projisoinnin mahdollisuuksia, joten teemaan sopivasti askarreltiin kovalevystä viisi valkoiseksi maalattua, pyöreää projisointipintaa, jotka ripustettiin lavan ylle niin että ne eivät olleet ristiriidassa valoilmaisun kanssa. Pinnoille heijastettiin bändien toiveen mukaista sisältöä. Kuvia tapahtumasta löytyy Glorian Flickr-sivulta.

Tapahtuman budjettia laadittaessa heräsi hyvin mielenkiintoinen arvokeskustelu siitä, mitkä olivat tuotantotiimin mielestä tärkeimpiä toteutettavia asioita, joiden kautta myös luodaan mielikuvaa Gloriasta reiluin ja eettisin arvoin toimivana tapahtumapaikkana. Kaikille esiintyjille haluttiin ensinnäkin  maksaa palkkio, vaikka pienikin, tärkeänä symbolisena eleenä yleisen musiikkialan työn arvostuksen mukaisesti. Lisäksi esiintyjille haluttiin tarjota lämmin ruoka takahuoneessa, koska ilta oli pitkä ja työ vaativaa. Osa tuotantotiimiläisistä oli ollut aiemminkin mukana omien tapahtumien järjestämisessä, ja muun muassa edellä mainitut seikat olivat sellaisia jotka oli opittu omasta kokemuksesta. Keskustelu ja sen lomassa esitetyt perusteet valinnoille toivat merkittävän uuden ulottuvuuden nuorten oman tapahtuman tukemisen tärkeyteen. Reiluus ja eettiset valinnat ovat merkittäviä maailmankuvan ilmaisumuotoja taiteellisten ja sisällösten valintojen rinnalla.

Kupliva ilta eteni mukavasti sisäänheittobändin aloittaessa soittamisen kadun puolella. Esiintyjät keräsivät paikalle hyvin yleisöä ja kaikki sujui odotusten mukaisesti. Tapahtumalla on paljon mahdollisuuksia kehittyä edelleen näytön paikkana esimerkiksi suuntaan, jossa sitä arvioidaan osana työssäoppimisjaksoa. Nyt perinne on käynnistetty, ja hienosti onkin!

 

 

Kauheesti kaikkee eikä koskaan valmista?

Toukokuun lopulla Glorian ääniteknikot istuivat intensiivisesti läppäreiden ääressä perehtyessään livekonsertissa taltioidun musiikin miksaukseen. Päällimmäinen tunne opetusta sivusta seuranneelle, täysin mitään soittimia osaamattomalle oli kauhu. Päästäkseen pohtimaan musiikin miksauksen erilaisia ja loputtomia tyylimahdollisuuksia täytyy ensin olla ymmärrys musiikista ja soittimista, genreistä, ajankohtaisista ja tulevista tyyleistä, musiikin historiasta, kohderyhmistä, omista tavoitteista, bändin toiveista ja tyylistä, teknisistä vaatimuksista puhumattakaan. Ja sitten se kaikki pitäisi osata kiteyttää digitaalisen ohjelmiston avulla, joka sekin pitää ottaa haltuun. Hiki virtasi sivupenkissä, eikä se johtunut vain alkavan kesän lämmöstä joka tulvi avoimista ikkunoista sisään. Kurssilaisilla homma tuntui olevan hallussa. Miten he osaavat noin paljon kaikkea? Ja ovat silti ihan normaaleja ihmisiä? Miten paljon he voivat vielä oppiakaan?

Kuulin juuri erään taidekasvatuksen opettajan sanovan, kuinka oppimisprosessin voi nähdä ei vain osaamista täydentävänä, vaan myös matkana keskeneräisyydestä suurempaan keskeneräisyyteen. Näinhän se on. Kansanomaisempi versio samasta ilmaisusta on ”tieto lisää tuskaa”. Mitä enemmän oppii, sitä paremmin tietää, mitä ei tiedä. Keskeneräisyydestä alkava matka ei kuitenkaan välttämättä ole epätoivoinen tuskien taival, joka ei pääty mihinkään. Suuremman keskeneräisyyden avautuminen avaa myös mahdollisuuksia, ja sellaisia suuntia, joihin kukaan muu ei ole aiemmin astunut. Muuttuva yhteiskunta tarjoaa näitä mahdollisuuksia yhä enemmän, kun toinen toistaan kummallisemmat osaamisen yhdistelmät tuottavatkin uusia aloja ja työpaikkoja. Esimerkiksi media-alalle koulutettujen kannattaisi avata silmänsä nyt jo muille aloille, ja ajatella aina ensisijaisesti osaamisensa soveltamista, eikä vain suorittamista.

Sitran laatimien megatrendien mukaan onkin oleellista havaita, että elinikäinen oppiminen on muuttumassa hyveestä välttämättömyydeksi. Tässä siis viesti vasta opintojaan aloittavalle: Hei, tämä on vasta ensimmäinen tutkintosi, tulet todennäköisesti tekemään vielä toisenkin.  Älä kuitenkaan hätäänny, sinun ei tarvitse vielä lainkaan tietää mikä se toinen on. Se kyllä tulee koputtamaan olallesi, ellei jopa tule halaamaan sinua. Kunhan et odota olevasi koskaan kokonaan valmis, ja osaat nähdä keskeneräisyyden hyvänä asiana.

ZIP-hankkeen asiantuntijatapaaminen 31.5.2017 / Muistio

ZIP -hankkeen asiantuntijatapaaminen 31.5.2017 klo 10.00 –12.00

Paikka: Bulevardi 31, 00100 Helsinki

Paikalla: Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Jyrki Sinisalo, Hanna-Mari Näräkkä, Hanne Kontulainen, Arja Seppälä, Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen, Leena Louhivuori

Asialistalla:

1. Puheenjohtaja Nicklas Nyman avasi kokouksen klo 10.16

2. Työjärjestys ja asialista hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen muistio. Käytiin läpi edellisen kokouksen asiat.

4. Hankkeen tilannekatsaus (NN)

 • muutoshakemus hyväksyttiin rahoittajan taholta, eli hanke jatkuu vuoden loppuun. Nicklas ja Raisa jatkavat hankkeen työntekijöinä vuoden 2017 loppuun.
 • indikaattorit suhteellisen hyvin täynnä
 • hyviä kursseja pidetty kevätkaudella
 • syksylle tulossa paljon lisää kursseja, toiveita esitetty nuorten taholta
 • työssäoppimismallista esittely julkaistu Glorian sivuilla, Riina ja Nicklas tekivät
 • Riina mukana NK:n työssäoppimistyöryhmässä ja esittelee mallin nuorisopalvelupäällikölle 

5. Ajankohtaista

Toisen asteen koulutuksen rakennemuutos (JV/AS): Arja Seppälä esitteli uuden media-alan perustutkinnon osat. OPS-työ alkanut. Tutkintoon otettu mukaan uusi tutkinnonosa tapahtumatuotannossa työskentely. Painotuotanto ei ole ollut kovin suosittu ala, mutta se on osa uutta tutkintoa, joten sen merkitystä ja sovelluksia pyritään kehittämään, esimerkiksi yhdistämällä painotuotanto tapahtumatuotantoon tapahtumamarkkinoinnin ja painoviestinnän avulla, myös koulutuksellisena erikoisuutena suhteessa esim. Outokummun koulutukseen.

Osia tutkinnosta toteutetaan näytöllä. Haasteena osaamisen tunnustamisen tai näytön suhteen on se, kun opiskelija vasta näytössä havaitsee että ei osaakaan tarpeeksi eikä pääsekään näytöstä läpi. Ratkaisuna kehitetty tori, jossa kaikki opettajat ja oppilaat paikalla ja jossa voi tehdä näyttöjä, ja jossa voidaan heti sopia jatkotoimenpiteet opettajan kanssa. Läsnäolovelvollisuus ei siis poistu ja näyttöjen vaatimuksilla halutaan säilyttää jämäkkyys. Lisäksi tulossa näkyvä lopputyöesittelytapahtuma esim. Gloriassa. Opiskelijat tekevät itse lukujärjestyksensä osittain, heidän pitää suorittaa tietyt tutkinnon osat jotka sanelevat aikataulun koska tuotannoilla on omat aikataulunsa. Projektit aikataulutetaan, ja opiskelija suorittaa HOSsin mukaan omat opintonsa. Tavoitteena malli, jossa opettaja on mukana työssäoppimispaikalla mikä poistaa ohjausvastuuta henkilökunnalta. Erityisesti tapahtumatuotannon linjalla.

Käytiin keskustelua media-assistentin tutkintojen erilaisista vaatimuksista ja tasoista eri oppilaitoksissa. Gloriassa on havaittu, että osaamisen taso  ei ole kaikkialla tasavertainen vaikka olisi  jo valmistunut. Jaettu huoli on, että onko työpaikoilla valistuneita ja pedagogisesti tietoisia työpaikkaohjaajia. Keskusteltiin siitä, että jos opiskelija läpäisee näytön, miten hän etenee ettei tule tyhjäkäyntiä opintoihin? Seppälän mukaan opiskelijat ovat aktiivisia tekemään omia projekteja, joihin he rekrytoivat toisiaan. Ja aina voi mennä työpaikalle oppimaan työssä.

Opettajille on resursoitu työaikaan 2-3 käyntiä työpaikalla, eli varmistetaan etteivät opiskelijat mene vain kahvinkeittäjiksi. Ensimmäisellä kerralla käydään sopimukset ja infot läpi, sitten lopuksi arviointikeskustelu eli näytön vastaanottaminen. Kuukausittainen seuranta jatkossa kun siirrytään vuosityöaikaan. Mönttinen kommentoi että malli on hyvä ja suunta hyvä. Käytännön haasteena se että miten käytännön hektisen arjen pyörittämisessä ohjaaminen tapahtuu, joten opettajan läsnäolo on erittäin tärkeä. Stadin AO:ssa auksi täydennyshaku heinäkuussa josta voisi tiedottaa myös Metropoliassa. 

Metropolia esitystekniikan kuulumiset (JS): Yhteishaussa esitys- ja teatteritekniikkaan oli hakijoita 180, joista 50 pääsykokeeseen. Hakijoiden taso kovenee joka vuosi. Jatkossa lisäksi sisäänpääsy vaikeutuu kun StadinAO alkaa tarjoamaan tapahtumatuotannon tekniikan koulutusta. Avoimeen väylään otettu viisi opiskelijaa syksyllä. Avoimen väylä painottuu ”konkareiden” kouluttamiseen, henkilöt joilla on pitkä kokemus mutta ei tutkintoa. Avoimessa suoritettujen 60 opn jälkeen työharjoittelusta ja osaamisesta tehdään AHOTit, jonka jälkeen ei jää kuin yleensä 1,5 vuotta opiskelua.

Oppimisvaikeudet ovat haaste opiskelijoiden keskuudessa, harvat tunnistavat omaa oppimiskykyään. Gloriassa havaittu sama, että nuorilla ei ole valmiutta oppimiseen epämukavissa tilanteissa, helposti luovuttavat jos kokevat että eivät osaa. Miten oppimiskykyjen tasoa selvitetään opiskelijoissa? Metropoliassa tehty tutkimus asiasta. StadiAO:n uusi linja on selkeä ja hyvä kumppani yhteistyöhön, koska yhteistyö toisen asteen opintojen kanssa on Metropolian strategiassa.

Kulttuuriareena Glorian työllistämistilanne, Helsingin kaupungin organisaatiomuutos (PM /RH): 1.6. alkaen Nuorisopalvelut joita johtaa Mikko Vatka. Kulttuuri ja vapaa-aika on toimialan lyhenne. Paljo intoa jakaa osaamista toimialan sisällä. Riinan rekrytointikatsaus: mediatiimiin tulee paljon hakemuksia viikottain, ääniteknikoita myös, vahtimestarit ovat nykyään nimeltään tuotantoassistentteja. Valoteknikoista kuitenkin on pulaa. Tarkennettiin, onko joku tietty perehdytysviikko jossa olisi hyvä olla läsnä. Elokuussa periaatteessa on yhteinen perehdytys, mutta käytännössä ihmiset tulevat satunnaisesti.

Nuorten työllisyyspalvelut: Nuorten palveluihin kuuluu Ohjaamo matalan kynnyksen paikkana, TYP (entinen Duuri) monialaisena palveluna, lisäksi entinen Respa ja tulevaisuustuski yhdistettynä antavat uraohjausta. Eli Ohjaamoon voi kävellä sisään, mutta TYP on niille jotka tarvitsevat muutakin tukea, ja uraohjausta antaa Nuorten työllisyyspalvelut. TE-toimisto ohjaa nuorten työllisyyspalveluiden ja uraohjauksen pariin.

Respan jälkeen on tapahtunut muutos, useammat nuoret pääsevät suoraan töihin. Tosin jäljelle jääneiden asiakkaiden tilanteet ovat vaikeampia. Eli tilanne jakautuu siis voimakkaammin kahtia. Myös Gloriassa havaittu nuorilla lisääntyneet haasteet elämänhallinnassa. Todettiin, että on harmillista että hyvin tehty työkokeilu ei korreloi palkkatuen saamisen kanssa. Olisi parempi jos nuori voisi ansaita palkkatukipaikan. Todettiin, että nuoret saavat enemmän ja parempaa palvelua kuin aikuiset. Ikäraja 30 v. 1.6. alkaenTanja Ståhlberg johtaa aikuisten työllisyyspalveluja, Martti Poteri nuorten palveluja Martti Poteri. Ohjaamo ja TYP-tiimi (Kristiina Aho) ja Jani Huovinen johtaa työllisyyspalveluja. 

Hankeasioiden tsekkaus: jatkohankkeita suunnittelussa työssäoppimiseen.  

Päätös: Pidetään elokuun lopussa uusi Koulupolkupäivä jossa jatketaan ja syvennetään muutosten jälkipyykkiä.

6. Muut esille tulevat asiat: Leenan lahjonta eläkkeelle jäämisen kunniaksi

7. Seuraava kokous , viimeinen asiantuntijatapaaminen 22.11.2017 klo 10.00

8. Kokouksen päättäminen klo 12.01

Työssäoppimisen koulupolkujen kehittämispäivä 8.3.2017

Maaliskuun alussa keräsimme pätevän joukon yhteiselle kehittämispäiväretkelle Tallinnaan, jossa työskentelyn ohella tutustuimme Baltic Film, Media Art and Communication Schoolin toimintaan. Ohessa tiivistelmä päivän sisällöstä ja uusista ideoista. Kokonaisuudessaan päivä oli hyvin tehokas ja tuottelias, ja syvensi merkittävästi kumppaneiden yhteistoiminnan muotoja.

Osallistujat: Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen, Leena Louhivuori, Jarkko Tuominen, Jyrki Sinisalo, Jaana Vestergren, Arja Seppälä, Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Tiia Sainio, Teemu Puputti, Anu Haapamäki

Megastar kokoustila klo 10.30-12.30 Puheenjohtaja Pekka Mönttinen, sihteeri Leena Louhivuori.

Glorian työssäoppimisen tavoitteiden (TOPS) läpikäyminen

 • ohjaajat totesivat, että paikoin TOPSit ovat liiankin kunnianhimoisia, koska lähtötaso nuorilla vaihtelee niin paljon erityisesti mediatiimissä ja alkukartoitus taitojen suhteen tulisi tehdä paremmin
 • todettiin, että tuntimäärien avaaminen on hyvä asia ja antaa osviittaa opittavien asioiden määrästä
 • valotiimissä painotetaan nuorten omaa arviota osaamisen tasosta
 • äänitiimissä TOPS hyvin tekniikkapainotteinen, mutta se on samalla selkeä ja alalle ominainen. Lähtötasot vaihtelevat myös. Olennaista on tekniikan lisäksi ottaa haltuun äänentuottaminen, lainsäädäntö ja äänen voimakkuuden tasojen seuranta julkisissa tiloissa
 • toisaalta jotkut osaavat enemmän kuin ohjaajat itse, oppiminen tapahtuu siis vastavuoroisesti
 • todettiin, että TOPSit tulee päivittää ja muuttaa sanamuoto tavoitteelliseen ja toiminnalliseen muotoon: osaan, hallitsen, ymmärrän jne.  –> ohjaajat vastaavat, Riina tukee
 • myös tuottajille oma TOPS! –> Anu H. laatii
 • enemmän työn sisällöllistä, ilmaisuun ja luovuuteen liittyvää asiaa myös mukaan sekä oppimaan oppimisen keinoja
 • nuorille esitettävä työssäoppimisen tavoitteet työsuhteen alussa ja lopussa tehtävä arviointi
 • mediatiimissä otettu käyttöön oppimispäiväkirjat –> laajennetaan kaikkiin tiimeihin, auttaa oman osaamisen hallinnassa. Nuoret itse voivat seurata saavatko opittua kaikki luvatut asiat
 • yhteismitallisuus tärkeää oppilaitoksille hyväksilukua varten –> yhdenmukaistetaan media-assistentin opintojen kanssa vielä lisää
 • Glorian verkkosivusto työssäoppimisen tukena ja viestintäkanavana. Blogi erinomainen keino erottautumiseen –> sisällöksi enemmän nuorten omia kertomuksia työn arjesta ja lyhyt kirjoituskoulutus kaikille –> Anu ja Raisa
 • UUSI KONSEPTI: Nuorten oma näyttöpäivä 9.6. Sisältö nuorten yhdessä suunnittelema, 2000 euron tukiraha käytettävissä Glorian puolelta –> Anu, Raisa ja Riina

Työllistämisprosessin kuvaus

 • Raisa esitteli Riinan kaavion
 • todettiin, että kaupungin palkkatukivaatimukset ovat selkeitä ja tieto on nykyisin avoimempaa myös Glorian toimintakulttuurissa
 • Gloriassa järjestettävä ns. Ohjaamo-päivä: kerrotaan asioista ja avataan byrokratiaa myös nuorille itselleen selkokielellä –> Riina

Muita esilletulleita asioita

 • koulutuksen ja kaupungi työllisyyspalveluiden ja koko organisaation muutokset ympärillä luovat jatkuvia haasteita ja uudistuksen tarvetta koko tapahtumayksikköön
 • nuorten osallisuus tärkeänä teemana, sosiokulttuurinen innostaminen
 • kehittämisidea: erillinen työpaikkaohjaaja / työnohjaaja organisaation sisälle pysyvästi?
 • ammattiopetuksen reformissa paljon aukkoja: työpaikoilla ei olla valmiita 0-100% koulutukseen työssäoppimalla, puutteelliset työpaikkaohjaajakyvyt ja väärät oletukset
 • pahimmillaan johtaa ilmaisen työvoiman käyttöön ilman työssäoppimisen suunnittelua

Saapuminen Tallinnaan klo 12.30 – siirtyminen BFM:n tiloihin ja lounastauko

Katrin Kuusik esittelee koulun tiloja klo 13.00-14.00

BFMACS seminaaritila klo 14.00 – 18.00 Puheenjohtaja Raisa Laukkanen, sihteeri Leena Louhivuori.

 • esimerkkejä työttömistä nuorista joilta puuttuu 2. asteen tutkinto: mitä vaihtoehtoja on miten tukea. Keskeneräisen tutkinnon loppuun saattaminen jatkavana opiskelija ja vaihtamalla alaa samalla? Vaatii räätälöityjä tutkintoja ja yksilöltä paljon motivaatiota ja omaa aktiivisuutta
 • Stadin AO:n työharjoittelijoiden kokemuksia Gloriasta työssäoppimisen paikkana: Gloria ollut erinomainen työssäoppimispaikka
 • työelämän ja koulutuksen tulevaisuuden näkökulmat
 • ammattiopiston uudistus 2017 / Jaana Vestergren: uusi media-alan perustutkinto ja sen rakenne, otetaan käyttöön 1.8.2017.
 • Metropolian esitys- ja teatteritekniikka / Jyrki Sinisalo. Pääsykokeet tulossa päivälinjalle, paljon hakijoita
 • työvalmennus, työnohjaus, tarvitaanko räätälöity työpaikkaohjaajakoulutus Glorian henkikökunnalle: tarpeellinen ja toivottu –> toteutetaan alakohtaiseksi tarkennettuna Metropolian ja Stadin AO:n voimin
 • motivaation ja into yhdessä vertaisoppimiseen. Mestari-kisälli -mallissa vaarana myös huonojen tapojen siirtäminen
 • työ- ja osallistumistodistukset ja osaamisen tunnistamistavat
 • avoin koulutusväylä, avoin korkeakoulu, Metropolian kesäakatemiassa alan kursseja –> nuorille tulee painottaa mahdollisuuksia ja kertoa näistä enemmän
 • PÄÄTÖS: perustetaan työpaikkaohjaamisen koulutusryhmä

Paluu klo 19.30-21.30

tallinna_1

Vektoreita ja kangaskasseja

Koulutustilanne koetaan tehokkaimmaksi silloin, kun teoriaa pääsee heti soveltamaan käytännössä. Viime viikolla päästiin kokeilemaan vektorigrafiikan soveltamista käytäntöön, kun harjoiteltiin vektorikuvan tulostamista kalvoleikkurilla. Kyseinen vimpain on vähän niin kuin printteri, mutta tulostamisen sijaan kone liikuttaa terävää neulaa joka leikkaa ohuesta materiaalista halutun kuvion. Vektorigrafiikka soveltuu erityisesti graafiseen suunnitteluun logojen ja kuvioiden tyyppisiin töihin. Toisin kuin ”tavallisessa” rasterikuvassa, vektorikuvassa ei ole itsessään muuta sisältöä kuin koordinaatteja ja väritietoa. Näin ollen kuva on täysin häviötön, ja samasta tiedostosta voidaan teettää joko postimerkki tai valtava pihabanderolli laadun kärsimättä.

IMG_20170316_102108

Matka vektorigrafiikan syövereihin aloitettiin päivän kestäneellä Adobe Illustrator-kurssilla nuorten kanssa Metropolian tiloissa, jossa opeteltiin ohjelmiston perustyökalut ja suunniteltiin kouluttajan opastuksella oma logo tai kuvio.

IMG_20170317_113928 Seuraavana päivänä pidettiin työpajaosuus, jossa vektorigrafiikkaa päästiin soveltamaan käytännön työssä. Aiemmin tehdystä kuvasta leikattiin ohut lämpösiirtokalvo, joka prässättiin mustaan kangaskassiin.

Vektorigrafiikkaan törmää yllättävän usein arki-elämässä jos on vähänkään tekemisissä markkinoinnin tai tiedotuksen kanssa. Hyvin usein yritysten logot ja muu graafinen materiaali suunnitellaan vektorigrafiikkana, jotta se olisi tulostettuna ja muussa käytössä mahdollisimman hyvälaatuinen.

IMG_20170317_130922IMG-20170324-WA0001IMG-20170324-WA0000

 

 

Tekniikan temppuradalla

Metropolian ja Glorian yhteistyön yksi konkreettisimmista esimerkeistä on esitys- ja teatteritekniikan perusteisiin liittyvän näyttökokeen tuominen osaksi Glorian työpäivää. Suoritusta kutsutaan kodikkaasti myös temppuradaksi, koska näyttökokeessa testataan käytännössä esitystekniikan tulevan McGyverin lähtötilannetta valon, äänen ja kuvan kytkemisen suhteen, ja kiipelistä selviäminen vaatii teknisten ratkaisujen kyhäämistä.

2015-05-11 11.13.03

Kaikki Glorian nuoret perehdytetään tarkoitusta varten kootun kilkelaatikon avulla kädestä pitäen peruskytkentöihin ja kertausharjoituksia he saavat suorittaa aina halutessaan. Olennaisinta tässä on ajatus osaamisen näkyväksi tekemisestä. Näyttökoesuorituksesta saa todistuksen, ja peruskytkentöjen osaamisesta jää konkreettinen mielikuva satunnaisen, sieltä sun täältä opittujen taitojen sijaan. Samalla temppuratakoulutus toimii monelle esitys- ja teatteritekniikasta kiinnostuneelle ensimmäisenä kosketuksena alaan. Ja näin keväällä, yhteishaun kynnyksellä, ei koskaan tiedä mikä oppi toimii yllättävänä valmennuskurssina mahdollisiin pääsykokeisiin!

2015-05-11 10.25.04

2015-05-11 12.31.00

 

 

 

Euroopan sosiaalirahaston 60V juhlaseminaari

Euroopan sosiaalirahasto täyttää tänä vuonna 60 vuotta, ja ELY-keskus sekä työ- ja elinkeino-, sosiaali- ja terveys- sekä opetus ja kulttuuriministeriöt järjestivät yhteisen ”Investointeja ihmiseen – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta”-juhlaseminaarin.

Hankkeen kohderyhmän esitystekniikan parissa työskentelevät ja harjoittelevat nuoret tekevät toisinaan myös talon ulkopuolelle sijoittuvia tuotantoja, että he pääsevät konkreetisti kokeilemaan alan monipuoliset (ja usein myös haastavat) työympäristöt.

 

IMG_20170216_170746-2

 

IMG_7922-2

ZIP-hankkeen nuoret toteuttivat ESR 60V -tapahtuman esitystekniikan yhteistyössä Vanhan ylioppilastalon kanssa. Asiakkaan toiveesta rakennettiin some-seinä -ratkaisu, jossa näytettiin tapahtumaan liittyvää sosiaalisen median sisältöä reaaliaikaisesti.

 

IMG-20170222-WA0003-2

Roudaamisen ja rakentelun lisäksi tarvittiin myös luovaa työtä, kun mediatiimissä harjoittelevat nuoret kuvasivat ja leikkasivat haastatteluvideoita tapahtuman ohjelmaa varten. Haastattelujen lisäksi leikattiin myös ESR 60V -historiikkivideo toimitetusta arkistomateriaalista sekä muuta visuaalista sisältöä. Iiro Palva-aho suunnitteli tapahtuman visuaalisen ilmeen omin voimin, banderolleista rolluppeihin ja käsiohjelmaan.

 

IMG_20170216_170800-2

Kulttuuriareena Glorian ja ZIPin sekä muutaman muun Metropolian ESR-hankkeen esittelypiste

Nuorisotakuumallit ja urapolut