Uudet toimintamallit – nopeampi valmistuminen

Hankkeessa luodaan Metropolia ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen yhteistyönä toimintamalleja ja rakenteita kulttuuriareena Gloriassa toteutettavan nuorten työllistämistoiminnan ympärille. Olennainen kehityskohta on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, mikä kannustaa opintoihin hakeutumiseen, nopeuttaa tutkinnon suorittamista ja opiskelijan valmistumista. Jokainen meistä tulee vaihtamaan ammattia useasti elämänsä aikana, ja tällä varjolla ei ole taloudellisesti järkevää istuttaa opiskelijoita neljää vuotta koulun penkillä uutta tutkintoa varten. Pyrimme nopeuttamaan siirtymää kohti osaamisperustaisia tutkintoja, joissa on vahva työssäopitun tunnistamisen elementti mukana.

Erityisesti maahanmuuttajien kohdalla ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nousee todella tärkeään rooliin, kun osaamisesta ei välttämättä ole esittää virallista oppilaitoksen todistusta.

Nuorisotakuumallit ja urapolut