Fokus esitystekniikan ja kulttuurin alalla

Kulttuuri- ja media-ala on perinteisesti ollut  hyvä esimerkki sirpaloituneista työsuhteista, itsensä työllistämisen vaatimuksista ja epävarmuudesta. Samaan aikaan luovien alojen osaamisen soveltaminen muilla aloilla on kiistaton osa tulevaisuuden työelämää, ja aloilla on paljon kasvupotentiaalia. Lisäksi esitys- ja teatteritekniikan osaajia tarvitaan toteuttamaan kasvavia tapahtumia ja festivaaleja koko maassa.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on 18-29 -vuotiaat vastavalmistuneet tai työttömät helsinkiläiset nuoret, jotka työskentelevät kulttuuriareena Glorialla. Gloria on vuodesta 1999 toiminut Nuorisoasiainkeskuken tapahtumapaikka, jossa järjestetään vuosittain yli 200 erilaista tapahtumaa.

Nuoret ovat päätyneet Gloriaan, koska heillä on jokin kulttuurialan koulutus, työkokemusta tai he ovat kiinnostuneita tutustumaan alaan. Työpaikkana Gloria tarjoaa sekä ainutlaatuisen esitys-, teatteri- ja mediatekniikan oppimisen paikan, jossa osaamistaan pääsee soveltamaan viikosta toiseen erilaisten tapahtumien toteutuksessa, että mahdollisuuden tavata alalla toimivia ihmisiä. Glorian henkilökunnan työtehtäviin kuuluvat muun muassa tapahtumatuotanto, lavarakennus, äänitekniikan rakennus, äänisuunnittelu, ja -tarkkailu, valosuunnittelu ja valojen ripustaminen, monikamerakuvaus, valokuvaus, kuvankäsittely, editointi sekä projisointi.

ZIP-hankkeen tavoitteena on vähentää nuorisotyöttömyyttä Helsingissä ja parantaa alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisvalmiuksia. Käytännössä tämä tapahtuu yksilöllisten tarinoiden kautta ja niistä muodostuvan kokonaiskuvan luomisella. Yhdellä ratkaisu on keskeytyneiden opintojen loppuun saattaminen, toisella opiskelupaikkaan hakemiseen kannustaminen, kolmannella digiportfolion ja työhakemuksen laatiminen. Hankkeessa nuorille tarjotaan perustyön lisäksi koulutuksia mm. pienyrittäjyydestä, digitaalisista taidoista sekä täsmennettyjä ammatillisia erikoiskursseja. Joskus yhden esitystekniikkaan liittyvän ohjelman haltuunotto voi avata uusia ovia.

Hankkeessa kartoitetaan, mitkä tekijät ovat ratkaisevia työllistymisen tukemisessa ja miten niitä voidaan parhaiten tukea mainitulla esitys-, teatteri- ja mediatekniikan  sekä kulttuurityön alueella. Hankkeen toiminnan tuella kehitetään ja parannetaan Helsingin kaupungin työllistämistoiminnan tuloksellisuutta ja tulosten kestävyyttä pitkällä aikajänteellä.

 

Nuorisotakuumallit ja urapolut