5Moves – Riika

Riga/Latvia

 

State employment agency

  • Information about YG for clients (in Latvian):

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491

 

Aleksandr Aleksandrovs: Scanned material from Ministery

– updated implementation plan;

– an overview of YG in Latvia in 2014 (presentation);

– an independent economical analysis of youth unemployment by Bank of Latvia;

 

State employment agency – Aleksandrs Aleksandrovs – under process

———————————————————————————

 

5Moves haastattelu 12.2.2015

Dmitrijs Zverevs/ LL

 

Third face of YG?

 

Ministery of Wellfare – topic was inclusion

 

Needs of tyoung people and services for young people does not meet

 

 

Education ministery – role of edumin is important

Youth work is changing to social work

Neet -nuorten taloudellinen tilanne on huono – nuorisotyöntekijän on kyettävä olemaan myös sosiaalityöntekijä

Tällä hetkellä ei ole kunnolla edes koulutettuja nuorisotyöntekijöitä töissä paikallisella tasolla

Erityisnuorisotyöntekijöitä ei ole Latviassa – ei ole koulutusta

 

Riikassa varsinkin pitäisi olla enemmän sosiaalityöntekijöitä nuorisotyössä mukana

Nyt ei ole

Opetusministeriön pitäisi tukea nonformaalia opetusta/koulutusta enemmän

Mutta näin ei ole – asia on ollut esillä nykyisin

 

EC tukiraha on mennyt/menossa ministeriöiden suunnittelutyöhön

66M eurosta vain 9 M euroa on valunut YG työhön.

 

 

TE-toimistot toimivat jo

Huhtikuun alussa on ilmoitettava kuinka Riikan nuoriso-osasto osallistuu YG toimintaan/projektiin

 

Mitänuoria???

5600 nuorta Latviassa

800 – 900 Riikassa

 

Nuorisotoimisto ei vielä tiedä kuinka aloittaa koko projekti – niin paljon kysymyksiä on auki edelleen – pitää luoda metodologia ennen kesää kuinka koko projektia/ohjelmaa voi hallita

 

Ministeriössä target numbers means more than real activities and work. Socila work is not raedy. We need new people, new methodologies, new kind of education – the whole system has to be create –

 

Ideal

 

Pitäisi luoda erilliset budjetit nuorten työllistämiseen ja työelämään tukemiseen, siten että käytönnössä fokusoidaan selkeästi kohde

Neet nuoret ohjlemaan mukaan ja siten tulisi rahoittaa ohjelma

 

Kaupungit kuten Liepaja, Jelgava ja Ventspils jossa on noin 90 000 asukasta – kaupungit eivät tiedä kuinka aloittaa yg toiminta. Tähän tarvitaan tietoja, erityistaitoja ja koulutettuja työntekijöitä.

 

Urheilu voisi olla yksi esimerkki minkä kautta voisi aloittaa koulutuksen

Latviasta puuttuu nonformaalin opetuksen mahdollisuudet ja mallit

Ei ole mahdollista tunnustaa ja tunnistaa taitoja yhteisen mallin mukaisesti

 

Puuttuu poliittinen tahto nonformaalin oppimismallin kehittämiseksi

 

Lähinnä on Competence Center – se perustuu formaaliin tutkintomalliin.

Se on sekä aikuisille että nuorille

Latvian case Jelgavassa autokorjaamon omistaja vei kaikki siellä työskentelevät nuoret competence centeriin suotittamaan tutkinnon ja kaikki läpäisivät tukinnon

 

YG and employers

Official YG – workshops in the 6

vacational schools – 3 – 4 weeks in different schools young people can shadow different schools and then choose the right vacational school

 

Role of youthwork

They try collect and connect the knowledge how to start

Neet projects need involvement from the city departments

Youth department are coordinating YG and they will start the discussions with other departments of the city

Employment offices will organize – introduce the yg, seminars etc

Employment offices – they do not have information enough, they do not know how to act

And how to collect knowledge

How to make client work with neet youngsters

 

Riga has better position if compared to the other cities in the country – because it is big city

Ministery is co-operating a lot with Riga

Ministery is listening how to use resources and how to develop

Supervising committee??? Kokoontuu ensi viikolla

 

Youth department of Riga is giving experiences and opinions to the ministery

 

Ministery is delegating always to the lower levels

YG in not connected to the political parties – it is common subject

 

In Latvia there is 110 000 young people under 24 years

In Riga 65 000 young people

In Riga 19% of the people are young ones.

 

The problem is that ministeries are not able to understand how the world will look like during 2020 – what tha young people will do – what will they look like – so how to create new way of making youth work – and youthwork -it suppose to support be multisectorial projects

 

 

5 Moves haastattelu 12.2.2014

Alona Nikolajeva/LL

Minister of Wellfare senior expert

 

Mistä YG alkoi Latviassa – Miten räätälöitiin Latvian olosuhteisiin?

Askel askeleelta – alkoi EC suosituksesta ja rahoituksesta

Aloitettiin suunnittelulla – initiatives – politiciansa

Several Meetings – Implentation plans –

Workinggroups – details – commissions support – financila support

Rinnakkaiset suunnittelutapaamiset EU:n kanssa

ESF 27 M€ ja EC – together 66M€ – 2014 – 2018

 

Latvian YG programmes

Latvia has crises – Neet nuoret

Kerättiin tietoja ja kokemuksia – selvitettiin mikä toimii ja mikä ei

Plans: how to collect knowledge and data – technical system for that

 

Ministry has lot of co-operatuion with Finland

Model from Finland

Project with Portugal, Latvia, Suomi, Romania

 

YG – common technical language in ministeries – and they try to do it more understandable specially for young people

 

But it is difficult to put everything together

 

Youthwork and youth organisations

 

Latvian yourh organisations and local youtrh centers has big role

Municipalities have to be with

Situation of municipalities is different

Tilastoja kerätään – lot of things to do

 

Special problenms to link database and surveys

Number of survays and registers

Technical porbelms to collect them together

 

Education

 

70% neet nuorista on suorittanut vain peruskoulun

  1. asteen koulutus tausta

 

in low level of education has – no working experience –

low motivation – and not trusting system

 

Looking for low skill jobs like rakennustyöt

 

Opinion

YG in on the good way but strill lot of to do

Latvia does not have that skandinavian benefit system

 

After data will be collected and connected – now we can not see clearly

Active and less actvine young people – like summer would be nice to be on freetime

 

YG stateprogeammes

Differen training activities

Small business projects like start-up actvities – they are small ones

But got good result

 

Nuorten on rekisteröityvä työttömäksi – aloitetaan ohjaaminen joko koulutukseen tai työharjoitteluun. Ohjaus on ilmaista

Less active young people /connect with municiplaities and local youth centers –

Youth centers has experience of nonformal education

There is working in each municipality/ youth specialists – they work as coordinating – working with target groups

Different kind of municipalities and that is why measuring is so flexibility

 

YG

  1. step – piloting partnership with state and municipalities

timetable 2014 – 2018 – summer 2015 (she hope) the whole system is working

2011 started neet project and yg project will be until 2018

 

collect experineces until now – work based learning model

question is what is guality of that – it differs a lot by different sectors

for ex. IT sector has good experience

 

 

Employers

 

Lot of complainings

They try find out what employers want: working experience, involved young people, guality

 

Good examples of employers as well: participate and create the education

Succesfull examples

Lot of young people working abroad

Latvian is in the crises and families are giving attitudes to the young people

Politiciansa nad mniniteries are collecting signals

Education minitery

Mobility grants to the schools – local units

School have been closen in Latvia

In Latvia 50% of all working places are in Riga

YG experiences of users:

-complaining, too complicated, concerning 20 000 young people in Latvia

-it is attitude guestion

-young people does not want to be registrated – they do not want to come employment offices

-young people are not satisfied for sevices, complaining of that

-role of youth organisations is very important

Students are complaining how we can loose so musch money for the lazy people????

There is different kind of attitudes

 

Ideal situation

 

Youth Forum – Eastern European Partnership

-paricipants were young

-going through the economical situation

-collectin successful stories

all information needed

drop outs people – how to alarm mecanism to get them with

young people do not stay as drop outs

they are afraid of stigma (LL term) to be drop outs

 

lot of fairytales to support and employ young people

 

 

 

 

ALJONA NIKOLAJEVA / Ministry of welfare/AL

 

– In Latvia EU’s youth guarantee is a high level political initiative

-> all the politicians have promised to sign the documents

– The work started in separate meetings with social protection committee and employment committee

– Latvia’s programme has European social programme funding

-> the programme gets 66 000 000 € from EU and from state of Latvia for period 2014-2018

– Every country has it’s own youth guarantee plan – Latvia (ministry of wellfare) is pointing out the supporting programs for NEETs. On a plan the most important task is to cover how to find NEETs.

– Recognized problem: communication

-> now the ministry of education is leading the operations

-> the collaboration should include Latvian youth council, local youth centers, municipalities, youth organisations

– ”In Latvia there’s more inactive youth than youth that are active.”

-> the number of NEETs is increasing

-> 70 % of unemployed youth is without any degree (they have only secondary school degree)

”Some of the people quit school and went to construction work where they had better salaries.”

-> ”Moving out from the country is a small country’s problem.”

-> Young people with disabilities or different kinds of health problems are in the worst situation

– Regional differencies are huge: 50 % of the working places are in the Riga area

– Compilation of statistics need preparations: Latvian ministries don’t have databank where to collect information.

”We can not count each youngster.”

– Latvia has several (unlinked) operations going on:

* every municipality has it’s own youth specialist

* work based learning programme: practical training (will be evaluated in the end of 2015)

* educational institutions – vocational education offered free of charge

* small start up programme

* in one municipality there is sport activities offered to gain youth’s motivation

* mobility support – mobility grand for young people to get to school and back

* substity for the companies which are taking young people for vocational training

* designing classical training models where the idea is to find out how to teach practices of working life.

* trainings designed together with employers (for example IT-sector and tourist sector are already collaborating. All the sectors will be covered later.)

-> ”Trainings have to be designed in collaboration with the employers. We need to think what is healthy for the labor market.”

”After this project we hope to have working co-operation with the municipalities.”

”Ideal situation is when we’ll finish in 2018 we have all the information of the NEETs and we have mechanisms how to help young people.”

 

 

 

Nuorisotakuumallit ja urapolut