ZIP-hankkeen asiantuntijatapaaminen 22.11.2017 / Muistio

ZIP -hankkeen asiantuntijatapaaminen / Muistio

keskiviikkona 22.11.2017 klo 10.00 – 12.00 

Paikka: Stadin ammattiopisto / Mediastadi, Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki

Paikalla:

Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Jarkko Tuominen, Jyrki Sinisalo, Hanna-Mari Näräkkä, Hanne Kontulainen, Jaana Vestergren, Arja Seppälä, Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

2. Työjärjestyksen ja asialistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen muistio

Riina kertoi että jatkossa Nupassa nuorten työllistämisen kanssa tekemisissä olevat henkilöt tulevat tapaamaan säännöllisesti

4. Hankkeen tilannekatsaus (NN)

Projektin indikaattorit (NN): jää tavoitteesta n. 10% siksi että palkkatukikauden pidennys hidasti vaihtuvuutta

Budjettikatsaus (NN): Koulutukseen on rahaa vielä, sovitaan koulutuksia loppuvuoteen niin paljon kuin mahdollista

Hankkeen päätös (NN): Loppuraportti joulukuussa luettavaksi kaikille asryn jäsenille

5. Ajankohtaista

Tiellä työhön 2017 -seminaari (NN): Neljäs seminaari, sai hyvää palautetta ja toivotaan että seminaarikäytäntö jatkuu. Metropolian tehtävä on keskustelun avaaminen ja ylläpitäminen

Jaana: koulutussopimus tulee vasta joulukuun aikana, uusi ajattelutapa tulisi olla käytössä tammikuussa. Positiviisella mielelellä odotetaan.

Loppujulkaisu (RL & NN): Hankkeen loppujulkaisu viimeistelyä vailla, lyhyitä ajankohtaisia pohdintoja nuorten ja kulttuurialojen työelämän tulevaisuuteen liittyen

Seuraavat hankkeet (RL & NN): Katiska-hakemus vetämässä, tekeillä myös toinen jatkohanke

Ohjaamo-hankkeille jatkoa neljä vuotta TEMiltä. Mutta monialaisuus tulee muuttumaan koska työntekijät rekrytoidaan eri tavalla. 

Opinnollistamisen haasteena opiskelijastatus ja opintosuoritusten ja näyttöjen suorittaminen palkkatuen aikana. Nostettiin esiin digitaaliset osaamismerkit, voisiko niitä kehittää Gloriaan? (Open Badge Factory)

Keskusteltiin siitä, kuinka hanke tuonut yhteen ihmisiä eri organisaatioista, mutta verkoston jatko haastavaa kun ihmisillä vaihtuu tehtävät ja organisaatiot, miten ylläpitää tietoa ja jatkaa toimintaa niin ettei kaikki palaa alkutekijöihin. Sovittiin uusi tapaaminen tammikuulle 2018 hankkeen päättymisestä huolimatta.

Hankkeen aikaansaannos on se, että Glorian toiminta on helpompaa dokumentoida ja perustella niin että Gloria oikeuttaa miksi oppilaitosyhteistyötä ja työllistämistä toteuttava taho tarvitsee jatkoresursseja ja tilaa osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa.

6. Muut esille tulevat asiat

Metropolian Tuuli ja esitystekniset rakenteet 2 -seminaari tulossa keväällä 7.3., striimataan tiettyihin paikkoihin.

Sovittiin tapaaminen tammikuulle 2018

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02