ZIP-hankkeen asiantuntijatapaaminen 31.5.2017 / Muistio

ZIP -hankkeen asiantuntijatapaaminen 31.5.2017 klo 10.00 –12.00

Paikka: Bulevardi 31, 00100 Helsinki

Paikalla: Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Jyrki Sinisalo, Hanna-Mari Näräkkä, Hanne Kontulainen, Arja Seppälä, Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen, Leena Louhivuori

Asialistalla:

1. Puheenjohtaja Nicklas Nyman avasi kokouksen klo 10.16

2. Työjärjestys ja asialista hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen muistio. Käytiin läpi edellisen kokouksen asiat.

4. Hankkeen tilannekatsaus (NN)

  • muutoshakemus hyväksyttiin rahoittajan taholta, eli hanke jatkuu vuoden loppuun. Nicklas ja Raisa jatkavat hankkeen työntekijöinä vuoden 2017 loppuun.
  • indikaattorit suhteellisen hyvin täynnä
  • hyviä kursseja pidetty kevätkaudella
  • syksylle tulossa paljon lisää kursseja, toiveita esitetty nuorten taholta
  • työssäoppimismallista esittely julkaistu Glorian sivuilla, Riina ja Nicklas tekivät
  • Riina mukana NK:n työssäoppimistyöryhmässä ja esittelee mallin nuorisopalvelupäällikölle 

5. Ajankohtaista

Toisen asteen koulutuksen rakennemuutos (JV/AS): Arja Seppälä esitteli uuden media-alan perustutkinnon osat. OPS-työ alkanut. Tutkintoon otettu mukaan uusi tutkinnonosa tapahtumatuotannossa työskentely. Painotuotanto ei ole ollut kovin suosittu ala, mutta se on osa uutta tutkintoa, joten sen merkitystä ja sovelluksia pyritään kehittämään, esimerkiksi yhdistämällä painotuotanto tapahtumatuotantoon tapahtumamarkkinoinnin ja painoviestinnän avulla, myös koulutuksellisena erikoisuutena suhteessa esim. Outokummun koulutukseen.

Osia tutkinnosta toteutetaan näytöllä. Haasteena osaamisen tunnustamisen tai näytön suhteen on se, kun opiskelija vasta näytössä havaitsee että ei osaakaan tarpeeksi eikä pääsekään näytöstä läpi. Ratkaisuna kehitetty tori, jossa kaikki opettajat ja oppilaat paikalla ja jossa voi tehdä näyttöjä, ja jossa voidaan heti sopia jatkotoimenpiteet opettajan kanssa. Läsnäolovelvollisuus ei siis poistu ja näyttöjen vaatimuksilla halutaan säilyttää jämäkkyys. Lisäksi tulossa näkyvä lopputyöesittelytapahtuma esim. Gloriassa. Opiskelijat tekevät itse lukujärjestyksensä osittain, heidän pitää suorittaa tietyt tutkinnon osat jotka sanelevat aikataulun koska tuotannoilla on omat aikataulunsa. Projektit aikataulutetaan, ja opiskelija suorittaa HOSsin mukaan omat opintonsa. Tavoitteena malli, jossa opettaja on mukana työssäoppimispaikalla mikä poistaa ohjausvastuuta henkilökunnalta. Erityisesti tapahtumatuotannon linjalla.

Käytiin keskustelua media-assistentin tutkintojen erilaisista vaatimuksista ja tasoista eri oppilaitoksissa. Gloriassa on havaittu, että osaamisen taso  ei ole kaikkialla tasavertainen vaikka olisi  jo valmistunut. Jaettu huoli on, että onko työpaikoilla valistuneita ja pedagogisesti tietoisia työpaikkaohjaajia. Keskusteltiin siitä, että jos opiskelija läpäisee näytön, miten hän etenee ettei tule tyhjäkäyntiä opintoihin? Seppälän mukaan opiskelijat ovat aktiivisia tekemään omia projekteja, joihin he rekrytoivat toisiaan. Ja aina voi mennä työpaikalle oppimaan työssä.

Opettajille on resursoitu työaikaan 2-3 käyntiä työpaikalla, eli varmistetaan etteivät opiskelijat mene vain kahvinkeittäjiksi. Ensimmäisellä kerralla käydään sopimukset ja infot läpi, sitten lopuksi arviointikeskustelu eli näytön vastaanottaminen. Kuukausittainen seuranta jatkossa kun siirrytään vuosityöaikaan. Mönttinen kommentoi että malli on hyvä ja suunta hyvä. Käytännön haasteena se että miten käytännön hektisen arjen pyörittämisessä ohjaaminen tapahtuu, joten opettajan läsnäolo on erittäin tärkeä. Stadin AO:ssa auksi täydennyshaku heinäkuussa josta voisi tiedottaa myös Metropoliassa. 

Metropolia esitystekniikan kuulumiset (JS): Yhteishaussa esitys- ja teatteritekniikkaan oli hakijoita 180, joista 50 pääsykokeeseen. Hakijoiden taso kovenee joka vuosi. Jatkossa lisäksi sisäänpääsy vaikeutuu kun StadinAO alkaa tarjoamaan tapahtumatuotannon tekniikan koulutusta. Avoimeen väylään otettu viisi opiskelijaa syksyllä. Avoimen väylä painottuu ”konkareiden” kouluttamiseen, henkilöt joilla on pitkä kokemus mutta ei tutkintoa. Avoimessa suoritettujen 60 opn jälkeen työharjoittelusta ja osaamisesta tehdään AHOTit, jonka jälkeen ei jää kuin yleensä 1,5 vuotta opiskelua.

Oppimisvaikeudet ovat haaste opiskelijoiden keskuudessa, harvat tunnistavat omaa oppimiskykyään. Gloriassa havaittu sama, että nuorilla ei ole valmiutta oppimiseen epämukavissa tilanteissa, helposti luovuttavat jos kokevat että eivät osaa. Miten oppimiskykyjen tasoa selvitetään opiskelijoissa? Metropoliassa tehty tutkimus asiasta. StadiAO:n uusi linja on selkeä ja hyvä kumppani yhteistyöhön, koska yhteistyö toisen asteen opintojen kanssa on Metropolian strategiassa.

Kulttuuriareena Glorian työllistämistilanne, Helsingin kaupungin organisaatiomuutos (PM /RH): 1.6. alkaen Nuorisopalvelut joita johtaa Mikko Vatka. Kulttuuri ja vapaa-aika on toimialan lyhenne. Paljo intoa jakaa osaamista toimialan sisällä. Riinan rekrytointikatsaus: mediatiimiin tulee paljon hakemuksia viikottain, ääniteknikoita myös, vahtimestarit ovat nykyään nimeltään tuotantoassistentteja. Valoteknikoista kuitenkin on pulaa. Tarkennettiin, onko joku tietty perehdytysviikko jossa olisi hyvä olla läsnä. Elokuussa periaatteessa on yhteinen perehdytys, mutta käytännössä ihmiset tulevat satunnaisesti.

Nuorten työllisyyspalvelut: Nuorten palveluihin kuuluu Ohjaamo matalan kynnyksen paikkana, TYP (entinen Duuri) monialaisena palveluna, lisäksi entinen Respa ja tulevaisuustuski yhdistettynä antavat uraohjausta. Eli Ohjaamoon voi kävellä sisään, mutta TYP on niille jotka tarvitsevat muutakin tukea, ja uraohjausta antaa Nuorten työllisyyspalvelut. TE-toimisto ohjaa nuorten työllisyyspalveluiden ja uraohjauksen pariin.

Respan jälkeen on tapahtunut muutos, useammat nuoret pääsevät suoraan töihin. Tosin jäljelle jääneiden asiakkaiden tilanteet ovat vaikeampia. Eli tilanne jakautuu siis voimakkaammin kahtia. Myös Gloriassa havaittu nuorilla lisääntyneet haasteet elämänhallinnassa. Todettiin, että on harmillista että hyvin tehty työkokeilu ei korreloi palkkatuen saamisen kanssa. Olisi parempi jos nuori voisi ansaita palkkatukipaikan. Todettiin, että nuoret saavat enemmän ja parempaa palvelua kuin aikuiset. Ikäraja 30 v. 1.6. alkaenTanja Ståhlberg johtaa aikuisten työllisyyspalveluja, Martti Poteri nuorten palveluja Martti Poteri. Ohjaamo ja TYP-tiimi (Kristiina Aho) ja Jani Huovinen johtaa työllisyyspalveluja. 

Hankeasioiden tsekkaus: jatkohankkeita suunnittelussa työssäoppimiseen.  

Päätös: Pidetään elokuun lopussa uusi Koulupolkupäivä jossa jatketaan ja syvennetään muutosten jälkipyykkiä.

6. Muut esille tulevat asiat: Leenan lahjonta eläkkeelle jäämisen kunniaksi

7. Seuraava kokous , viimeinen asiantuntijatapaaminen 22.11.2017 klo 10.00

8. Kokouksen päättäminen klo 12.01