Työssäoppimisen koulupolkujen kehittämispäivä 8.3.2017

Maaliskuun alussa keräsimme pätevän joukon yhteiselle kehittämispäiväretkelle Tallinnaan, jossa työskentelyn ohella tutustuimme Baltic Film, Media Art and Communication Schoolin toimintaan. Ohessa tiivistelmä päivän sisällöstä ja uusista ideoista. Kokonaisuudessaan päivä oli hyvin tehokas ja tuottelias, ja syvensi merkittävästi kumppaneiden yhteistoiminnan muotoja.

Osallistujat: Nicklas Nyman, Raisa Laukkanen, Leena Louhivuori, Jarkko Tuominen, Jyrki Sinisalo, Jaana Vestergren, Arja Seppälä, Pekka Mönttinen, Jarno Marjamäki, Tiia Sainio, Teemu Puputti, Anu Haapamäki

Megastar kokoustila klo 10.30-12.30 Puheenjohtaja Pekka Mönttinen, sihteeri Leena Louhivuori.

Glorian työssäoppimisen tavoitteiden (TOPS) läpikäyminen

 • ohjaajat totesivat, että paikoin TOPSit ovat liiankin kunnianhimoisia, koska lähtötaso nuorilla vaihtelee niin paljon erityisesti mediatiimissä ja alkukartoitus taitojen suhteen tulisi tehdä paremmin
 • todettiin, että tuntimäärien avaaminen on hyvä asia ja antaa osviittaa opittavien asioiden määrästä
 • valotiimissä painotetaan nuorten omaa arviota osaamisen tasosta
 • äänitiimissä TOPS hyvin tekniikkapainotteinen, mutta se on samalla selkeä ja alalle ominainen. Lähtötasot vaihtelevat myös. Olennaista on tekniikan lisäksi ottaa haltuun äänentuottaminen, lainsäädäntö ja äänen voimakkuuden tasojen seuranta julkisissa tiloissa
 • toisaalta jotkut osaavat enemmän kuin ohjaajat itse, oppiminen tapahtuu siis vastavuoroisesti
 • todettiin, että TOPSit tulee päivittää ja muuttaa sanamuoto tavoitteelliseen ja toiminnalliseen muotoon: osaan, hallitsen, ymmärrän jne.  –> ohjaajat vastaavat, Riina tukee
 • myös tuottajille oma TOPS! –> Anu H. laatii
 • enemmän työn sisällöllistä, ilmaisuun ja luovuuteen liittyvää asiaa myös mukaan sekä oppimaan oppimisen keinoja
 • nuorille esitettävä työssäoppimisen tavoitteet työsuhteen alussa ja lopussa tehtävä arviointi
 • mediatiimissä otettu käyttöön oppimispäiväkirjat –> laajennetaan kaikkiin tiimeihin, auttaa oman osaamisen hallinnassa. Nuoret itse voivat seurata saavatko opittua kaikki luvatut asiat
 • yhteismitallisuus tärkeää oppilaitoksille hyväksilukua varten –> yhdenmukaistetaan media-assistentin opintojen kanssa vielä lisää
 • Glorian verkkosivusto työssäoppimisen tukena ja viestintäkanavana. Blogi erinomainen keino erottautumiseen –> sisällöksi enemmän nuorten omia kertomuksia työn arjesta ja lyhyt kirjoituskoulutus kaikille –> Anu ja Raisa
 • UUSI KONSEPTI: Nuorten oma näyttöpäivä 9.6. Sisältö nuorten yhdessä suunnittelema, 2000 euron tukiraha käytettävissä Glorian puolelta –> Anu, Raisa ja Riina

Työllistämisprosessin kuvaus

 • Raisa esitteli Riinan kaavion
 • todettiin, että kaupungin palkkatukivaatimukset ovat selkeitä ja tieto on nykyisin avoimempaa myös Glorian toimintakulttuurissa
 • Gloriassa järjestettävä ns. Ohjaamo-päivä: kerrotaan asioista ja avataan byrokratiaa myös nuorille itselleen selkokielellä –> Riina

Muita esilletulleita asioita

 • koulutuksen ja kaupungi työllisyyspalveluiden ja koko organisaation muutokset ympärillä luovat jatkuvia haasteita ja uudistuksen tarvetta koko tapahtumayksikköön
 • nuorten osallisuus tärkeänä teemana, sosiokulttuurinen innostaminen
 • kehittämisidea: erillinen työpaikkaohjaaja / työnohjaaja organisaation sisälle pysyvästi?
 • ammattiopetuksen reformissa paljon aukkoja: työpaikoilla ei olla valmiita 0-100% koulutukseen työssäoppimalla, puutteelliset työpaikkaohjaajakyvyt ja väärät oletukset
 • pahimmillaan johtaa ilmaisen työvoiman käyttöön ilman työssäoppimisen suunnittelua

Saapuminen Tallinnaan klo 12.30 – siirtyminen BFM:n tiloihin ja lounastauko

Katrin Kuusik esittelee koulun tiloja klo 13.00-14.00

BFMACS seminaaritila klo 14.00 – 18.00 Puheenjohtaja Raisa Laukkanen, sihteeri Leena Louhivuori.

 • esimerkkejä työttömistä nuorista joilta puuttuu 2. asteen tutkinto: mitä vaihtoehtoja on miten tukea. Keskeneräisen tutkinnon loppuun saattaminen jatkavana opiskelija ja vaihtamalla alaa samalla? Vaatii räätälöityjä tutkintoja ja yksilöltä paljon motivaatiota ja omaa aktiivisuutta
 • Stadin AO:n työharjoittelijoiden kokemuksia Gloriasta työssäoppimisen paikkana: Gloria ollut erinomainen työssäoppimispaikka
 • työelämän ja koulutuksen tulevaisuuden näkökulmat
 • ammattiopiston uudistus 2017 / Jaana Vestergren: uusi media-alan perustutkinto ja sen rakenne, otetaan käyttöön 1.8.2017.
 • Metropolian esitys- ja teatteritekniikka / Jyrki Sinisalo. Pääsykokeet tulossa päivälinjalle, paljon hakijoita
 • työvalmennus, työnohjaus, tarvitaanko räätälöity työpaikkaohjaajakoulutus Glorian henkikökunnalle: tarpeellinen ja toivottu –> toteutetaan alakohtaiseksi tarkennettuna Metropolian ja Stadin AO:n voimin
 • motivaation ja into yhdessä vertaisoppimiseen. Mestari-kisälli -mallissa vaarana myös huonojen tapojen siirtäminen
 • työ- ja osallistumistodistukset ja osaamisen tunnistamistavat
 • avoin koulutusväylä, avoin korkeakoulu, Metropolian kesäakatemiassa alan kursseja –> nuorille tulee painottaa mahdollisuuksia ja kertoa näistä enemmän
 • PÄÄTÖS: perustetaan työpaikkaohjaamisen koulutusryhmä

Paluu klo 19.30-21.30

tallinna_1